Intervisie

een inspirerende werkvorm.

Intervisie is een vorm van werkbegeleiding waar medewerkers op basis van zelfsturing werkgerelateerde vraagstukken en situaties methodisch met elkaar bespreken. Dat verhoogt de kwaliteit van werken en geeft plezier en energie.
Ook de organisatie vaart er wel bij; het vergroot de vaardigheden van de medewerkers en draagt bij aan het kwaliteitsbeleid. De praktijk leert dat wanneer medewerkers intervisie hebben, de werkoverleggen en teamvergaderingen minder tijd kosten.

Hoe?
Het opzetten van intervisie vraagt gemiddeld 3 begeleidingsbijeenkomsten van 3 uur en na een half jaar een afsluiting. Ik ga er van uit dat deelnemers ( 5 tot 7 per groep) kennis en vaardigheden hebben van communicatie.

Het model wat ik hiervoor heb ontwikkeld voorziet in actieve deelname van alle betrokkenen en iedereen doet per bijeenkomst een leerervaring op. Dat geeft energie en zijn waardevolle leermomenten. Het model voorziet er tevens in dat deelnemers de bijeenkomsten erna zelfstandig kunnen voortzetten.

 

 
“Je kunt de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen„
Praktijk voor coaching
drs. T. Luijk
Steenloper 41
8532 BK Lemmer
Tel: 06-10482258
Mail: info@coachinglemmer.nl