Coaching in organisaties

Werkgerelateerde coaching kan over verschillende situaties gaan. Startpunt is dat je wilt dat het beter gaat. Dat kan individueel, als team of als organisatie.
Mogelijkheden zoeken om beter te functioneren, goed omgaan met eisen die aan jou of het team worden gesteld, voldoen aan verwachtingen.

Vanuit respect naar mensen en organisaties, coach ik eerlijk en spiegelend, dat is niet altijd gemakkelijk maar je komt er wel verder mee. Tijdens de coaching stel ik veel vragen, haal gedachten, gevoelens en feiten uit elkaar en geef feedback op patronen en gedrag. Dit verruimt je inzicht en het leert je beter omgaan met je beperkingen en talenten. Aan het eind van de coaching is er werkelijk wat gebeurd.

Je kunt via de mail of telefoon een afspraak maken om kennis te maken. Wanneer de werkgever coaching aanvraagt, vindt afstemming plaats over doelen, terugkoppeling en afsluiting. 

Soorten individuele- of teamcoaching:
  • Personal coaching: inzicht in persoonlijke situatie, ontwikkeling en competenties
  • Team coaching: begeleiding naar zelfsturing of teamvorming na fusie of reorganisatie. Team coaching gericht op samenwerken of vertrouwen herstellen of het probleem oplossen wat speelt. 
  • Coaching on the job: meelopen en feed back over die situaties die beter kunnen of misschien wel beter moeten
  • Preventieve coaching: gericht op het voorkomen van uitval van waardevolle medewerkers
  • Loopbaancoaching: outplacement, re-integratie of heroriëntatie qua werk en functie
  • Executive coaching: gericht op de ontwikkeling van leiderschap, strategisch denken, klankbordfunctie, in een nieuwe functie groeien
 
“Je kunt de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen„
Praktijk voor coaching
drs. T. Luijk
Steenloper 41
8532 BK Lemmer
Tel: 06-10482258
Mail: info@coachinglemmer.nl